Skip to content

За нас

Специалисти работещи по практически проблеми, с дългогодишен опит. Използване на утвърдени методики на работа. Съвременна техника и наличие на възможности за изпълнение на дейности на различни нива.

-Проучване за вода с георадар

– Хидрогеоложки проучвания

-Консултация преди и по време на сондиране

Цел

Откриване на благоприятни възможности за реализиране на сондажи. Определяне местоположението на бъдещите изработки, дълбочината на сондиране, според очакваните интервали на водоприток от геоложкия разрез.

Усилията ни са насочени към решаването на задачи, пряко свързани с изпълнението на държавни, корпоративни проекти, изследвания свързани с частни нужди. Акцентира се върху предварителната добра осведоменост относно геоложката среда и постигането на добри резултати в практически аспект. Специално внимание се обръща на
приповърхностните геофизични изследвания за изграждане на сондажи при гражданското и промишлено строителство.

Потърсете ни

Качество

Всеки от проектираните сондажи има вода и е разположен на подходящото място

Отговорност

Ангажираме се с консултации до изграждане на проучваните сондажи, независимо дали ги изпълняваме

Навсякъде

Работим в цяла България, експресно, в удобно за Вас време

Гаранция

Успешни проучвания при различни геоложки условия.

Фирма за търсене и откриване на вода

Намирането на подземни водни източници може да бъде сложна задача, която изисква специализирано оборудване и опит. Поради тази причина, изборът на правилната фирма за търсене на вода може да има голямо значение за успеха на проекта.

Важно е да се обърне внимание на опита на фирмата, която предлага услуги за търсене на вода. Фирма с дългогодишен опит в тази област може да бъде много по-ефективна в откриването на подземни водни източници.

Друг аспект, който трябва да се има предвид при избора на фирма за търсене на вода, е специализираното оборудване, което използва фирмата. Модерните технологии, като например георадарите и методът на собствения потенциал, могат да направят търсенето на подземни води по-ефективно и бързо. Фирма, която разполага с такова оборудване, може да бъде много по-ефективна в търсенето на вода.

Не на последно място, е важно да се вземе предвид и репутацията на фирмата. Референциите и препоръките на други клиенти могат да бъдат много полезни за оценяването на качеството на услугите, които предлага фирмата.

Със своя опит, специализирано оборудване и добра репутация, www.georadar-voda.com като фирма за търсене на вода е подходящата за успешно намиране на подземни водни източници.

Търсите вода ?

Проучване в най-кратки срокове, получавате добри резултати представени на разбираеми профили, обсъждане на възможностите за сондиране и изпълнение на сондаж според нуждите Ви.