Skip to content

Геофизично проучване за вода

Апаратура за търсене на вода
Геофизично проучване за вода

Търсенето на вода е комплексен процес. Геоложката среда се явява фактор, свързан с колекторските свойства на водоносните хоризонти и скоростта на движение на подземните води.  Независимо от наличната информация съществува нееднородност, която се установява в близки точки. По тази причина е необходимо да се обърне специално внимание на изследваните терени, независимо от доброто познаване на литоложките особености. За целта е подходящо извършването на геофизични проучвания, които са евтин и безразрушителен метод за установяването на локалните геоложки особености. За добрите резултати от всяко изследване е необходима специализирана апаратура, съобразена със специфичния характера на проучването. Цената и ефективността на дейностите се определя чрез предварителна оценка на необходимите обеми от работа, площта и сложността на изпълнение. Дейностите по проучванията се групират в различни категории, които се обсъждат преди започване на работа.

Подземната вода е един от най-важните природни ресурси, който е от съществено значение за живота на човека и биологичното разнообразие на нашата планета. Проучването на наличието и качеството на подземната вода е ключов елемент за управлението на този ресурс и опазването на околната среда.

Съвременните методи за проучване на подземната вода включват използването на геофизични и хидрогеоложки техники. Геофизичните методи могат да бъдат използвани за измерване на различни параметри на подземната вода, като например съдържанието на соли и минерали, електрическата проводимост, температурата и други. Хидрогеоложките методи включват използването на директни измервания, от съществуващи, проучвателни сондажи, геофизични опити и други.

Важно е да се има предвид, че проучването на наличието на подземна вода не е само задача на научната общност, но и на местните и централните органи за управление на водните ресурси. Подземните води са не само ресурс за питейна вода, но и за други цели, като поливане на земеделски земи, производство на енергия и промишленост.

За да се гарантира оптималното използване на подземните води, е важно да се поддържат постоянни проучвания и мониторинг на нейното наличие и качество. Това ще помогне за избягване на нежелани екологични последици и ще гарантира, че подземната вода ще бъде на разположение за бъдещите поколения.

Планиране на дейностите преди сондиране

Избор на местоположението – След като са определени целите и въпросите, следва да се избере местоположението, където ще се извършва сондажната дейност. Това може да се извърши чрез изследване на геоложките карти и други релевантни данни. Има различни методи за сондиране, включително геофизични методи, директни методи и индиректни методи. Планирането на дейностите преди сондиране е важна част от процеса на подготовка за изследвания на дълбочина на земната кора. Тази стъпка е от съществено значение за определяне на точните места, които трябва да бъдат проучени и за установяване на оптималните методи за изпълнение на процедурата. Първата стъпка в планирането на дейностите преди сондиране е да се определят точките, които трябва да бъдат изследвани. Това може да се извърши чрез използване на геоложки карти, сателитни изображения или други технологии за картиране. Когато точките са били идентифицирани, следващата стъпка е да се избере подходящият метод за сондиране. След като са били избрани точките и методите за сондиране, следва да се планира графикът за изпълнение на дейностите. Това може да включва определяне на времето, необходимо за изпълнение на всяка задача, като например подготовка на оборудването, поставяне на сондата и извличане на данните. Важно е да се вземат предвид и фактори като времето на годината, метеорологичните условия и други фактори, които могат да повлияят върху изпълнението на дейностите. След като е бил планиран графикът за изпълнение на дейностите, следва да се определи бюджетът за проекта. Това може да включва разходи за наемане на оборудване, заплати за персонала и други разходи, които могат да възникнат по време на процеса на сондиране.Едно от важните условия  е осигуряването на безопасност на персонала. Това може да включва извършване на необходимите процедури за безопасност и обучение на персонала за използване на оборудването и за справяне със спешни ситуации.

Георадар за вода цена

Откриването на вода е важна част от изследванията на земната кора и подземните водни ресурси. Едно от най-ефективните средства за откриване на подземни водни източници е използването на георадар. Георадарът е уред за измерване на различни параметри на земната кора, като електрически и магнитни свойства, който се използва за откриване на различни обекти под земята.

Използването на георадар за откриване на подземни водни ресурси е едно от най-ефективните начини за получаване на информация за това къде и колко дълбоко е водата. Георадарът работи по принципа на излъчване на радиоимпулси, които се отразяват обратно от различните слоеве на земната кора. Тези импулси се приемат и обработват от уреда, който генерира карта на подземната вода.

Използването на георадар за откриване на водни източници е особено полезно в сухи райони, където водните ресурси са ограничени. Може да се използва и за откриване на подземни водни ресурси в места, където те не са очаквани. Георадарът може да се използва и за измерване на дълбочината на водния източник и количеството на наличната вода.

Георадарът е много полезен инструмент за откриване на подземни водни ресурси и има много приложения в научните изследвания. Той е особено полезен в земеделските стопанства, където земеделските производители могат да използват информацията, за да определят най-добрите места за поливане на културите.

В заключение, използването на георадар за откриване на подземни водни ресурси е едно от най-ефективните начини за получаване на информация за наличието на вода в земната кора.

Цената на откриването на вода с георадар варира в зависимост от обема на дейностите, достъпността и размерите на проучваните имоти от 500 до 1500 лв. за декар. Цената на георадарът като устройство може да варира в зависимост от марката и модела. Някои по-евтини варианти могат да струват около 2000 лева, докато по-скъпите модели могат да надхвърлят 10 000 лева. Въпреки това, инвестицията може да се окаже изключително полезна, особено ако водата е необходима за земеделски или домашни нужди.

Освен това, георадарите са надеждни и точни устройства, които могат да помогнат на хората да избегнат ненужни копания и разходи за невалидни проекти за откриване на вода. Това означава, че инвестицията в георадар цена може да спести време, пари и усилия.

Откриване на вода за сондаж

Откриването на вода е важна процедура, която може да се извършва от много специализирани фирми. Цените на откриването на вода могат да варират в зависимост от различни фактори, като наличието на водни източници в даден район, дълбочината на водния източник, сложността на процедурата и други.

Когато избирате компания за откриване на вода, е важно да изберете професионалисти, които разполагат с необходимите знания и опит. Те ще извършат всички необходими процедури, за да намерят подходящия воден източник и да осигурят надеждно водоснабдяване за вашето домакинство или бизнес.

Цените на откриването на вода могат да варират значително в зависимост от избраната компания и региона, в който се намирате. Обикновено, процедурата на откриване на вода включва използване на специални сонди и инструменти, които могат да детектират наличието на вода под земята. След това е необходимо да се извършат допълнителни процедури, за да се определи дълбочината на водния източник и да се установи количеството и качеството на водата.

Цените на откриването на вода обикновено се определят на база на броя на часовете, необходими за извършване на процедурата, както и на цената на необходимите инструменти и материали. Въпреки че цените могат да варират значително, обикновено откриването на вода струва между 500 и 1500 лева в България.

Независимо от това, колко струва откриването на вода, е важно да запомните, че това е инвестиция в бъдещето на вашето домакинство или бизнес. Надеждното водоснабдяване е от съществено значение за здравето и благосъстоянието на хората.

Сканирането за наличие на подземни води е от съществено значение за многобройни приложения, включително земеделие, геоложки проучвания, строителство и околната среда. За да се определи дали на дадената територия има подземни води, е необходимо да се използва специална апаратура, която може да извършва сканиране на терена.

Тези инструменти работят чрез използване на електромагнитни вълни, които проникват в земята и отразяват се от различните слоеве на почвата и грунта. Когато вълните се отразят обратно към апаратурата, те предоставят информация за различните плътности и състави на почвата и грунта, които могат да бъдат използвани за определяне на наличието на подземни води.

Сканирането за наличие на подземни води може да бъде извършено с много висока точност, което позволява на професионалните геолози и инженери да изготвят много детайлни карти на водните ресурси в дадена област. Това може да бъде от изключителна важност за развитието на земеделието и околната среда, като позволява на земеделските производители и инженерите да планират по-ефективно използването на водните ресурси и да предотвратят ненужното използване на вода.

В същото време, сканирането за наличие на подземни води може да бъде много полезно за инженерите и строителите, които работят върху различни проекти за сгради и инфраструктура. Това им позволява да изберат подходящите места за поставяне на фундаментите и да избегнат зоните с висок риск от наводнения и други проблеми, свързани с водните ресурси.

В крайна сметка, сканирането за наличие на подземни води е необходимо за опазване на околната среда и едно устойчиво развитие на обществото.

Сондиране за вода

Сондирането на водоснабдителен сондаж е важна стъпка за добив на определено количество вода от набелязания участък. Това е процес, при който се използват специализирани инструменти и техники за проникване в земните слоеве, с цел намиране на подземни водни ресурси.

За да се извърши успешно сондиране , първо трябва да се определи мястото, където ще се прави. Това може да стане по различни начини – от преглед на местността и изслушване на местните жители, до ползване на специализирани карти и геоложки данни.

След това, специалистите започват да изграждат самия сондаж. Той може да бъде изграден с различни методи, като най-често се използват сондажни машини, които проникват в земните слоеве и постепенно създават дупка с определен диаметър.

Важно е да се подчертае, че сондирането на водоснабдителен сондаж не е еднократен процес. След като сондажът е изграден, специалистите извършват редица изследвания на водата, която е достъпна от него. Това може да включва тестове за качество на водата, както и измерване на дебита и напора на водата в сондажа.

След като се извършат всички необходими изследвания, специалистите могат да определят количеството и качеството на водата, която може да бъде добита от сондажа. Ако качеството на водата е подходящо и дебитът е достатъчен за стопански нужди или индивидуален потребител,  сондажът може да се използва за добив на питейна вода или за други цели.

Хидрогеоложко проучване

Хидрогеоложкото проучване е процес, който се извършва с цел да се  определи и изследва наличието на вода в подземните водоносни слоеве. Това е важно по различни причини, като например за снабдяване на населението с питейна вода, за предпазване от наводнения, за поливане на земеделски култури и всякакви стопански и лични нужди.

Хидрогеоложкото проучване се извършва с помощта на специални инструменти и технологии, които могат да измерят различни параметри на подземните води, като например тяхното ниво, качество, налягане и дебит. Тези данни се използват след това за определяне на геоложките характеристики на подземните водоносни слоеве и за изготвяне на подробни карти на тяхното разпределение.

Хидрогеоложкото проучване е важна стъпка при проектирането на нови водовземни съоръжения, като например язовири, водопроводи и канализационни мрежи. Това е необходимо за гарантиране на устойчивото и ефективно функциониране на тези съоръжения и за предотвратяване на възможни проблеми и аварии.

Хидрогеоложкото проучване може да бъде извършено в различни мащаби – от една отделна област до цяла държава. Това зависи от конкретните нужди и задачи, които трябва да бъдат решени. Въпреки че дейностите могат да бъдат скъпи и времеемки, вакова проучване е от решаващо значение за подобряване на качеството на живот на хората и за опазване на околната среда.

Хидрогеоложкото проучване не е статичен процес, а постоянно се развива и подобрява. Това се дължи на снабдяването с нова информация, развитието на нови технологии и на по-доброто разбиране на сложните процеси в земните недра.

Търсене на вода с георадар

Търсенето на вода с електрически методи е важен процес, който може да помогне за намиране на подземни водни ресурси. Това е един от най-ефективните начини да се определят местоположението и дълбочината на подземните водни потоци, които са критични за живота и развитието на хората и на околната среда.

Електрическите методи за търсене на вода включват използването на специализирани инструменти, които се използват за измерване на съпротивлението на почвата. Когато тези инструменти се приложат върху земята, те могат да помогнат да се изгради карта на съпротивлението на почвата, която да покаже местата, където има вода.

Един от най-често използваните инструменти за търсене на вода с електрически методи е георадарът. Това е уред, който измерва на съпротивлението на почвата. Това позволява на геолозите да изградят карта на съпротивлението на почвата и да намерят местата, където има подземни водни ресурси.

Друг метод, който се използва за търсене на вода с електрически методи, е електропроучването. Това е метод, който използва електрически токове за измерване на съпротивлението на почвата. Когато тези токове се изпращат към почвата, те могат да преминават през водата и да помогнат да се намерят подземни водни потоци.

Сканиране за вода

Сканирането за подземна вода за сондаж е важен процес, който се използва за определяне на наличието и качеството на подземните водни ресурси. Това е особено важно за земеделските стопани, които използват водата за напояване на земята, както и за домакинствата, които са зависими от подземната вода за питейни и други домакински нужди.

Сканирането за подземна вода за сондаж може да бъде извършено по няколко начина, включително чрез използване на геофизични методи, като електрическо съпротивление и сеизмични профили, или чрез прокарване на сондажи и изследване на пробите от сондажната тръба.

Изборът на метод за сканиране за подземна вода за сондаж зависи от много фактори, като например геоложката структура на местността, което може да варира значително в различни райони на света. Например, в някои райони може да бъде по-ефективно използване на сеизмични профили, докато в други райони може да се използва електрическото съпротивление.

Сканирането за подземна вода за сондаж не отнема много време и е от съществено значение за определянето на точното местоположение на водните източници и определянето на техните качествени и количествени характеристики. Това е необходимо, за да се гарантира, че водата от сондажа е безопасна за пиене и други домакински нужди, както и за да се гарантира, че водните ресурси са устойчиви и ще бъдат на разположение за бъдещите поколения.

При извършване на сканиране за подземна вода за сондаж, е важно да се използват най-съвременните технологии и методи, които да гарантират максимална точност и ефективност.

Сондажни услуги

Сондажните услуги за вода са свързани с изграждане на инфраструктурата, която предоставя качествена вода за домакинствата, бизнеса и общностите. Това е важен процес, който изисква специализирано оборудване и екип от професионалисти, които могат да осигурят ефективността и точността на работата.

Сондажни услуги с голямо значение за експлоатацията на вода е проучването на подземните водни ресурси. Това е процес, който използва специализирано оборудване за измерване на нивата на водата и определяне на качеството й. Тези данни могат да бъдат използвани за прогнозиране на потенциалните количества вода, които могат да бъдат добити от сондажа.

Друг вид сондажни услуги за вода е проектирането и изграждането на нови сондажи. Този процес изисква голяма точност и планиране, като включва анализ на местоположението, проучване на подземните геоложки формации и определяне на възможността за водоносен слой. След това, екипът от професионалисти ще изгради сондажа, който може да се използва за снабдяване на вода за общността или за нуждите на бизнеса.

Ремонтът и поддръжката на съществуващи сондажи е също важен вид сондажни услуги за вода. Това включва замяна на изтощени или повредени части, както и редовна поддръжка, която ще осигури, че сондажът работи с максимална ефективност. При необходимост, екипът от професионалисти може да извършва и дейности по почистване на сондажа, за да осигури качествена вода за потребителите.

 

Узаконяване на сондажи и кладенци

Въвеждането на законодателство, което да урежда дейността по управлението на подземни води, включително сондажи и кладенци, е от решаващо значение за защитата на водните ресурси и опазването на общественото здраве.

Законодателството е свързано с водата за нашите домове, земеделски стопани и промишлени дейности. Извършването на сондажи и изплоатирането им неправилно, може да доведе до замърсяване на подземните води и увреждане на екосистемите.

Утвърдените закони налогат задължения за редовно поддържане и технически преглед на сондажите и кладенците, за да се гарантира, че те са в добро състояние и не представляват опасност за околната среда и общественото здраве.

Освен това, законодателството установява правила за разрешаване на изграждането на нови сондажи и кладенци. За да се избегнат конфликти с други дейности, като строителство или земеделие, е необходимо да се получат разрешителни преди прокарването на нови изработки.

Законите съдържат строги правила за докладване на замърсявания на подземните води. Компаниите, които са отговорни за сондажите и кладенците,  трябва да докладват веднага, ако се установи замърсяване на водата.

Накрая, новото законодателство ще включва и санкции за нарушаване на правилата. Компаниите, които не спазват правилата, ще бъдат наказвани с глоби и в някои случаи ще бъдат принудени да спрат дейността си.

Въвеждането на тези закони ще бъде от съществено значение за защитата на нашите подземни води и опазването на общественото здраве.

Басейнови дирекции
Басейновите дирекции на територията на страната са четири – Дунавски район, Източнобеломорски район, Западнобеломорски район и Черноморски район. Тяхната дейност е свързана с опазването на природните дадености в страната, в т.ч. с подземните води.

По отношение на стопанските цели се изисква издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения или чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане.Услугата може да бъде заявена от юридически лица, еднолични търговци и физически лица.За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, с приложени посочените документи, съгласно чл.60 на ЗВ – Закон за водите – чл. 52, ал. 1, т. 4; чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения се изисква образец, Актуална скица или карта на имотите, съгласие на ползвателя на имота ако е различен от собственика, Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони – при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване на разрешително за физическо лице – земеделски производител , Писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения, Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите//§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.61/2010 г. За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения са необходими идентични документи.

Кладенец или сондаж ?
 

Изборът между изграждането на кладенец или сондаж може да бъде труден за много домакинства, които желаят да се снабдят с чиста питейна вода. И двете опции имат своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат известни преди да се вземе решение.

Кладенецът е традиционен начин за снабдяване на домакинството с вода. Той се изгражда като се копае дупка в земята, която се поддържа с помощта на облицовки от камъни или тухли. Една от главните предимства на кладенеца е, че е по-плитък от сондажа, като също така е лесен за прокопаване и използване. Кладенецът е по-широк от сондажа и достига до по-големи статични обеми подземни води. От друга страна, кладенецът може да бъде по-рисков за здравето, тъй като водата може да бъде повлияна от замърсяване на повърхността на земята.

Сондажът е изкуствен начин за достигане до подземните води. Той изисква специализирано оборудване и умения, които често не са налични в домакинствата. Едно от главните предимства на сондажа е, че водата, която се доставя от него, е по-чиста от тази, която се доставя от кладенеца. Сондажът е също по-ефективен от кладенеца, тъй като може да бъде по-дълбок и да достига до по-големи източници на подземни води. От друга страна, сондажът може да бъде по-скъп от кладенеца, като също така изисква по-много време за инсталиране и използване.

Преди да вземете решение между кладенец и сондаж, е важно да се консултирате с хидрогеолог и да изпратите проба на водата в съседни водоизточници за анализ в лаборатория, за да се уверите, че тя е безопасна за пиене.

Цена на сондаж
Цената на сондажите може да се различава в значителна степен в зависимост от редица фактори, като дълбочина на сондажа, тип на почвата, местоположение и други. Въпреки това, съществуват определени стандарти за ценообразуване на сондажи, които могат да бъдат полезни за ориентир за цените на пазара. Общо казано, цената на сондаж за подземни води може да се колебае между 150 и 300 лева на метър, в зависимост от редица фактори. Тази цена обикновено включва проучване на мястото, инсталация на сондажната машина и изваждане на сондажната тръба. Възможно е да има допълнителни разходи, като например геоложко проучване на мястото, изграждане на път за достъп до мястото и други. Първо, дълбочината на сондажа може да се различава в значителна степен в зависимост от местоположението на мястото и дълбочината на подземния воден източник. Второ, типът на почвата може да оказва влияние върху трудността на извършване на сондажа и това може да повлияе на цената. Трето, местоположението на мястото може да бъде важен фактор за определяне на цената, тъй като разходите за транспорт и достъп могат да бъдат значителни. Накрая, стандартните процедури за изграждане на сондажи могат да варират в зависимост от региона.
Изследване на подземни води

Изследването на химичния състав на подземните води е от съществено значение за опазване на околната среда и защита на общественото здраве. Подземните води са важен източник на питейна вода за много хора по света, като често са използвани за напояване на растенията, производство на храни и промишленост.

Химичният състав на подземните води може да се различава значително в зависимост от географската област, където се намират, от геоложките особености в тази област и от други фактори като климатични условия и човешка дейност. Въпреки това, съществуват определени химични елементи, които се срещат в повечето подземни води.

Най-често срещаните елементи в подземните води са калций, магнезий, калий и натрий. Тези елементи са важни за здравето ни, тъй като помагат за поддържането на баланса на течностите в тялото и за нормалното функциониране на нервната система и мускулите.

Освен тези основни елементи, подземните води могат да съдържат и много други минерали, като например желязо, манган, сяра, фосфор, нитрати и хлор. Тези минерали могат да имат както положителен, така и отрицателен ефект върху хората.

Регистрация на сондажи и кладенци

Басейновата дирекция издава удостоверение за регистрирано водовземно съоръжение, с цел задоволяване на лични потребности на граждани, собственици или ползватели на имоти, намиращи се в границите на селищни образования.

Физическите лица подават до директора на Басейнова дирекция уведомление за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности, със съдържание съгласно чл.119, ал.1 от Наредба 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване ползване и опазване на подземните води.

Съгласно  Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска
дейност и упражняване на професия или занаят.

Гражданите имат право на безплатно водовземане при изпълнение на следните условия:

  • водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и селищните образувания;
  • ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи за отопление и/или  охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води(съгласно чл.43, ал.2 от ЗВ); 
  • не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло(съгласно чл.43, ал.3 от ЗВ).

Съоръженията за водовземане от подземни води са категоризирани като строеж 6 та категория и се изграждат и приемат при спазване изискванията на ЗУТ (съгласно чл.89, ал.4 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

Необходим Ви е сондаж?

Проучване, търсене откриване на вода с георадар. Професионално решение. Резултати на момента.